یاری کرده اید :
3801202363 ریال
دوستان ما :
نفر 2815
طرح های شما :
طرح 41

چرخ صنعتی

چرخ صنعتی برای کمک به وضعیت اقتصادی
مبلغ
مبلغ مورد نیاز : 20,000,000 ریال
مبلغ حمایت شده : 20,000,000 ریال
40%
یاران و زمان طرح
(0) نفر حمایت کرده اند

زمان طرح به اتمام رسیده
حمایت
مبلغ حمایت باید بین 10,000 ریال تا 25,000,000 ریال باشد

چرخ صنعتی برای کمک به وضعیت اقتصادی

بیشتر
مشخصات طرح
نام ویژگی مقدار ویژگی
تهران تهران
برچسب‌های طرح