یاری کرده اید :
3808112363 ریال
دوستان ما :
نفر 2820
طرح های شما :
طرح 41

تعمیرمدرسه پیر آباد

لکه گیری گچ و رنگ آمیزی مدرسه سه کلاسه روستای پیر آباد از توابع شهرستان مهرستان(زابلی)
مبلغ
مبلغ مورد نیاز : 20,000,000 ریال
مبلغ حمایت شده : 22,740,000 ریال
40%

فاندینویی شد

یاران و زمان طرح
(34) نفر حمایت کرده اند

زمان طرح به اتمام رسیده

 سال تحصیلی جدیدی در آستانه آغاز است و کودکان سرزمین مان به امید شروعی دیگر پا در مدرسه می‌گذارند.
اکنون مهر دیگری در راه است که مهربانی را کم آورده
بلندای دیوار مهربانی به آجرهای ریخته اش کوتاه شده…
مدرسه بهنام روستای پیر آباد شهرستان مهرستان نیاز به دستان سخاوتمند شما برای لکه گیری و رنگ آمیزی دارد. همتی لازم است و حمایتی.
 
 
 
 
بیایید دست در دست هم دهیم و نهال محبت را در خاک حاصل خیز فکری این کودکان بکاریم تا در فردایی روشن درختان پرثمری برای
جامعه مان برداشت کنیم.
 
 

 

بیشتر
مشخصات طرح
نام ویژگی مقدار ویژگی
وضعیت طرح موفق
سیستان و بلوچستان زابلی