ثبت اطلاعات رسید پرداخت

توجه : لطفاً ابتدا مبلغ مورد نظر را از طریق عابر بانک یا اینترنت بانک و یا روش های دیگر به شماره کارت 6104337729251254 بنام شرکت مهندسی نرم افزار شقایق واریز نمایید و سپس اطلاعات فیش دریافتی را در این قسمت وارد کنید

* نام:
*نام خانوادگی:
* موبایل:
*نام طرح:
select
*روش پرداخت:
select
* تاریخ پرداخت :
*مبلغ:
*کد پیگیری:
*کد امنیتی:

سایت فاندینو fundino | جمع سپاری مالی , خیریه , استارت آپ