بنیاد نیکوکاری سلام
بنیاد نیکوکاری سلام
بنیاد نیکوکاری سلام

شماره ثبت: 842

نوع سازمان: سازمان مردم نهاد

زمینه فعالیت: سایر

نیکوکاری سلام

سایت فاندینو fundino | جمع سپاری مالی , خیریه , استارت آپ