موسسه نیکوکاری مهرآفرین
موسسه نیکوکاری مهرآفرین
موسسه نیکوکاری مهرآفرین

شماره ثبت: 21015

نوع سازمان: خیریه

زمینه فعالیت: نگهداری و سرپرستی

آدرس: تهران، میدان شهدا، جنب پمپ بنزین، خیابان شهید آریایی پور پلاک 30

سایت فاندینو fundino | جمع سپاری مالی , خیریه , استارت آپ