سوالات متداول

معرفی فاندینو

1- جمع سپاری مالی چیست؟

2- کمپینو چیست؟

3- فاندینو چیست؟

نحوه کاربری فاندینو

1- آیا به صورت فرد حقیقی می‌توان طرحی را در فاندینو ثبت کرد؟

2- چه کسانی کاربران فاندینو می شوند؟

3- آیا برای حمایت از طرح‌ها، عضویت در سایت ضروری است؟

پرداخت

1- روش‌های پرداخت چگونه است؟

فاندی بُن

1- فاندی بُِن چیست؟

2- فاندی بُن را از کجا تهیه نمایم؟

3- اطلاع رسانی ارائه فاندی بُن از چه طریق است؟

سایت فاندینو fundino | جمع سپاری مالی , خیریه , استارت آپ