کمک به هوطنان سیل زده ی جنوب کشور
هموطنان سیل زده ی سرزمین‌مان مهربانی می‌خواهند، باران مهربانی شما را
ارائه کننده طرح
مبلغ
100%
مبلغ طرح: 130,882,539 ریال
مبلغ همیاری: 130,882,539 ریال
فاندینویی شد
موفق نشد
یاران و زمان طرح
-11 روز تا اتمام همیاری
54 همیار
سایر اطلاعات
استان: خوزستان - شهر: شادگان
کمک به سیل زدگان(نوبت دوم)
کمک به هوطنان سیل زده ی جنوب کشور
هموطنان سیل زده ی سرزمین‌مان مهربانی می‌خواهند، باران مهربانی شما را
ارائه کننده طرح
مبلغ
100%
مبلغ طرح: 130,882,539 ریال
مبلغ همیاری: 130,882,539 ریال
فاندینویی شد
موفق نشد
یاران و زمان طرح
-11 روز تا اتمام همیاری
54 همیار
سایر اطلاعات
استان: خوزستان - شهر: شادگان
کمک به سیل زدگان(نوبت دوم)
نوروز هم تمام شد ... ما ماندیم و سالی جدید، سالی که قرار گذاشته‌ایم سال خوبی باشد.
سالی که به خودمان قول داده ایم خوب بسازیمش، حتی اگر باران و زمین و زمانه سخت بگیرد...
بیایید با هم عهد کنیم که امسال را به جز مهربانی و لبخند، چیزی برای دلهای خسته‌ی هم نداشته باشیم.
هزینه ی این طرح به همت کارکنان شرکت مهندسی نرم افزار شقایق جمع آوری و در جهت حمایت از هموطنان سیل زده هزینه خواهد شد.

حامی 3 طرح
رویا رضوی پور
حمایت: 250,000 ریال
حامی 11 طرح
الهام تقوی
حمایت: 250,000 ریال
حامی 48 طرح
محمد امین نعمت زاده
حمایت: 500,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 75,122,539 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 2,500,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 250,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 500,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 60,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 5,000,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 1,000,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 500,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 500,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 500,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 1,000,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 500,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 1,000,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 1,000,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 300,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 1,000,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 10,000,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 250,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 500,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 4,900,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 1,000,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 250,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 500,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 2,000,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 500,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 1,000,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 300,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 250,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 1,000,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 330,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 1,000,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 1,000,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 1,000,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 340,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 500,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 330,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 500,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 500,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 250,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 1,000,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 1,000,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 500,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 500,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 500,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 2,000,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 200,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 500,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 250,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 2,000,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 1,000,000 ریال
×
*نام:
*ایمیل:
استان:
select
*کد امنیتی:
×
ورود کاربران
*ایمیل یا موبایل:
*رمز عبور:
*کد امنیتی:

سایت فاندینو fundino | جمع سپاری مالی , خیریه , استارت آپ