تهیه کفش برای 600 خانوار در جکیگور
اکثر کودکان جکیگور کفش ندارند و مجبورند پای برهنه برروی زمینی که گرمای خورشید، سنگ و کلوخ آن را داغ نموده است قدم بردارند که این موضوع دل هر انسانی را به درد می آورد.
ارائه کننده طرح
مبلغ
102%
مبلغ طرح: 60,000,000 ریال
مبلغ همیاری: 61,695,010 ریال
فاندینویی شد
موفق نشد
یاران و زمان طرح
-622 روز تا اتمام همیاری
158 همیار
سایر اطلاعات
استان: سیستان و بلوچستان - شهر: جکیگور
خرید کفش برای روستای جکیگور
گزارش
با سلام به همه شما یاران همیشگی فاندینو
به اطلاع می رسانیم تیم فاندینو در تاریخ 97/03/30  جهت خرید و توزیع صندل به منطقه جکیگور اعزام شد.
با مبلغ همیاری شما عزیزان توانستیم تعداد 359 جفت صندل دخترانه و پسرانه (تولید ایران) برای رده سنی 7 تا 18 سال خریداری و به نیابت از تک تک شما خوبان بین کودکان محروم منطقه جکیگور توزیع نماییم.
مهرتان مستدام
  
 
 
گزارش تصویری
سلام بر شما همراهان همیشگی
گزارش تصویری این امر خیرتقدیم می گردد.

حامی 1 طرح
محمدعلی معافی
حمایت: 500,000 ریال
حامی 1 طرح
شرکت شقایق
حمایت: 11,510,000 ریال
حامی 2 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
فهیمه خزایی
حمایت: 300,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 6 طرح
محمدرضا رزمی
حمایت: 100,010 ریال
حامی 1 طرح
هلیا باقری
حمایت: 300,000 ریال
حامی 9 طرح
رکسانا مجلل
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
نرگس محمودی
حمایت: 400,000 ریال
حامی 8 طرح
فروزان اسلامی راد
حمایت: 1,000,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 8 طرح
خصوصی
حمایت: 400,000 ریال
حامی 1 طرح
سهیل کیقبادی
حمایت: خصوصی
حامی 9 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
نگین کیخا
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
کسرا شفیعی
حمایت: 400,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 150,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 24 طرح
سپیده سادات حسینی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
محمد ظریف باقری
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
محسن خاکی
حمایت: 500,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
نگارینه جیم
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
ماهک ارجمندی
حمایت: 300,000 ریال
حامی 1 طرح
علی نیکان
حمایت: 100,000 ریال
حامی 3 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
شیرین جهانجو
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
ستاره یعقوبی
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
علیرضا یاورزاده
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
مجتبی نصیری
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
محسن فامیلی
حمایت: 200,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
مائده طورانی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 500,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 4 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
علی فدوی
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 200,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
تینا مشایخی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
داود خزایی
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
طناز عرب
حمایت: 150,000 ریال
حامی 1 طرح
غزاله علی نژاد
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
کیمیا الهیاری
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
رژین زارعی
حمایت: 250,000 ریال
حامی 1 طرح
هانیه حصاری
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
پانته آ اعتماد
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
کامیار دوستی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
کاوه حسین پناهی
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
محمدحسین ضابطی
حمایت: 200,000 ریال
حامی 1 طرح
فرح قصابه
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
مهشید اکبری زاده
حمایت: 200,000 ریال
حامی 1 طرح
امیرحسن فدوی
حمایت: 200,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
آرین بشیری
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
مهرنوش عربلو
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 3 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
نسترن ذوالفقاری
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
محمد عنقایی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 200,000 ریال
حامی 1 طرح
ریحانه محروقی
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
حامد عمان
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
رویا شیلایی
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 200,000 ریال
حامی 1 طرح
صدف کاملی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
سپیده شاهی
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 100,000 ریال
حامی 15 طرح
نگین عزیزیان
حمایت: 1,100,000 ریال
حامی 1 طرح
معصومه دلدار
حمایت: 1,000,000 ریال
حامی 1 طرح
مریم عبدالحمیدی
حمایت: 200,000 ریال
حامی 1 طرح
زهرا شیلایی
حمایت: 200,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 500,000 ریال
حامی 3 طرح
خصوصی
حمایت: 300,000 ریال
حامی 1 طرح
ندا بهرامی
حمایت: 400,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
سارا آقایی
حمایت: 100,000 ریال
حامی 2 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
سارا میرهادی
حمایت: 1,000,000 ریال
حامی 1 طرح
راحله قدس
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
صفیه قهستانی
حمایت: خصوصی
حامی 2 طرح
دانیال برهمندزاده
حمایت: 200,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 5,000,000 ریال
حامی 4 طرح
علیرضا لگزایی
حمایت: 2,000,000 ریال
حامی 15 طرح
شهاب تقی زاده
حمایت: 100,000 ریال
حامی 39 طرح
مهدی جلیلوند
حمایت: 300,000 ریال
حامی 13 طرح
سید سلمان حسینی
حمایت: خصوصی
حامی 18 طرح
مریم جان نثاری
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
سعیده سجادی
حمایت: 200,000 ریال
حامی 2 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 34 طرح
مونا کربلایی هادی
حمایت: 205,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 48 طرح
محمد امین نعمت زاده
حمایت: خصوصی
حامی 36 طرح
علی گلزاری
حمایت: خصوصی
حامی 7 طرح
خصوصی
حمایت: 50,000 ریال
حامی 18 طرح
علی اصغر واعظی
حمایت: 120,000 ریال
حامی 13 طرح
مهدیس ماه گل
حمایت: خصوصی
حامی 5 طرح
سعید لگزایی
حمایت: 500,000 ریال
حامی 3 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 11 طرح
بهناز شادفر
حمایت: خصوصی
حامی 10 طرح
زهرا کیاشمشکی
حمایت: خصوصی
حامی 10 طرح
فاطمه ارتحالی
حمایت: خصوصی
حامی 12 طرح
حسین میرزانبی خانی
حمایت: خصوصی
حامی 11 طرح
امیر وصالی
حمایت: خصوصی
حامی 10 طرح
امیر بیهقی
حمایت: خصوصی
حامی 11 طرح
میترا مداح
حمایت: خصوصی
حامی 5 طرح
سیده مهسا فصیح نیکو طلب
حمایت: 50,000 ریال
حامی 32 طرح
محمد محجوب
حمایت: 2,600,000 ریال
حامی 15 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 30 طرح
احسان توکلی
حمایت: 1,000,000 ریال
حامی 31 طرح
محمد حسن زارعی
حمایت: 100,000 ریال
حامی 2 طرح
علیرضا ناظری
حمایت: خصوصی
حامی 18 طرح
فرناز حسینیانی
حمایت: 250,000 ریال
حامی 28 طرح
رویا جعفری
حمایت: 1,000,000 ریال
×
*نام:
*ایمیل:
استان:
select
*کد امنیتی:
×
ورود کاربران
*ایمیل یا موبایل:
*رمز عبور:
*کد امنیتی:

سایت فاندینو fundino | جمع سپاری مالی , خیریه , استارت آپ