خرید 20 عدد کانکس برای زلزله زدگان استان کرمانشاه
خرید کانکس برای زلزله زدگان کرمانشاه
ارائه کننده طرح
مبلغ
100%
مبلغ طرح: 436,000,000 ریال
مبلغ همیاری: 436,000,000 ریال
فاندینویی شد
موفق نشد
یاران و زمان طرح
-689 روز تا اتمام همیاری
265 همیار
سایر اطلاعات
استان: تهران - شهر: تهران
خرید کانکس برای زلزله زدگان
گزارش اول
با سلام خدمت همه یاوران همیشگی فاندینو.
به اطلاع شما عزیزان می  رسانیم مبلغ کل این طرح 2/000/000/000 ریال تعریف گردیده بود ولی بعلت اتمام زمان طرح و جمع نشدن کل این مبلغ، این طرح را با همان مبلغ جمع آوری شده یعنی 436/000/000 ریال موفق نمودیم، تا با این مبلغ جمع آوری شده  بتوانیم نسبت به تهیه  تعدادی کانکس اقدام نماییم.
گزارشات بعدی این طرح، بزودی اعلام خواهد شد.
گزارش دوم
بنیاد نیکوکاری سلام درنظر داشت تعداد 20 عدد کانکس جهت اسکان هموطنان زلزله زده خریداری نماید ولی بعلت کامل نشدن مبلغ  کل پروژه، طی هماهنگی بعمل آمده با ستاد بحران استان کرمانشاه و اعلام این ستاد در خصوص  کمبود سرویس های بهداشتی و حمام برای مردم این مناطق زلزله زده، تصمیم براین گردید با مبالغ همیاری شما دوستان که در سایت فاندینو جمع آوری گردیده بود اقدام به خریداری و ارسال دو عدد کانکس مجهز به سرویس های بهداشتی و حمام  به این مناطق نماییم تا بتوانیم سهم کوچکی دررفع مشکلات این عزیزان داشته باشیم.
 
  
 
 
 
 
 
 
حامی 3 طرح
مهدی امینی
حمایت: 10,000 ریال
حامی 4 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 100,000 ریال
حامی 3 طرح
یوسف بویا
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 7 طرح
خصوصی
حمایت: 210,000 ریال
حامی 8 طرح
آذر مولوی
حمایت: 800,000 ریال
حامی 15 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 36 طرح
علی گلزاری
حمایت: 1,040,000 ریال
حامی 1 طرح
فرشته خدیوی
حمایت: 1,000,000 ریال
حامی 31 طرح
محمد حسن زارعی
حمایت: 200,000 ریال
حامی 1 طرح
رسول جعفری امینه
حمایت: خصوصی
حامی 14 طرح
مرتضی علیا
حمایت: 1,000,000 ریال
حامی 15 طرح
خصوصی
حمایت: 600,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 15 طرح
امیر لطفی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 6 طرح
میثم محمودی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 19 طرح
محمد مزینانی
حمایت: 670,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
پویان نژادی
حمایت: 1,000,000 ریال
حامی 5 طرح
المیرا سادات موسویان
حمایت: خصوصی
حامی 3 طرح
الهام ساسانی یکتا
حمایت: 1,000,000 ریال
حامی 2 طرح
محمد غفارپور
حمایت: 1,000,000 ریال
حامی 1 طرح
سمانه عباس زاده
حمایت: 10,000,000 ریال
حامی 48 طرح
محمد امین نعمت زاده
حمایت: 200,000 ریال
حامی 6 طرح
علیرضا خوی
حمایت: 50,000 ریال
حامی 24 طرح
سپیده سادات حسینی
حمایت: خصوصی
حامی 4 طرح
علیرضا لگزایی
حمایت: 1,000,000 ریال
حامی 2 طرح
محمدرضا ساروخانی
حمایت: 10,000,000 ریال
حامی 30 طرح
احسان توکلی
حمایت: 400,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 10,000 ریال
حامی 1 طرح
مهدی سیف علیشاهی
حمایت: 1,000,000 ریال
حامی 39 طرح
مهدی جلیلوند
حمایت: 100,000 ریال
حامی 32 طرح
محمد محجوب
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 500,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 1,500,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 1,500,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 1,500,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 1,000,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 1,000,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 2,000,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 2,000,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 2,000,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 1,500,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 500,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 1,000,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 500,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 500,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 2,000,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 1,000,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 200,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 1,500,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 2,500,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 2,000,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 1,500,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 1,000,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 500,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 1,000,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 1,000,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 1,500,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 800,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 1,000,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 2,000,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 1,000,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 1,500,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 2,500,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 1,500,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 2,000,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 2,000,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 500,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 2,000,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 2,000,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 500,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 500,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 1,500,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 500,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 500,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 5,000,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 500,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 500,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 500,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 2,000,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 1,000,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: 500,000 ریال
حامی 1 طرح
کاربر مهمان
حمایت: خصوصی
×
*نام:
*ایمیل:
استان:
select
*کد امنیتی:
×
ورود کاربران
*ایمیل یا موبایل:
*رمز عبور:
*کد امنیتی:

سایت فاندینو fundino | جمع سپاری مالی , خیریه , استارت آپ