جمعیت طلوع در حال خرید و ارسال وسایل مورد نیاز به مناطق آسیب دیده از زلزله در غرب کشور است.
جمعیت طلوع در حال خرید و ارسال وسایل مورد نیاز به مناطق آسیب دیده از زلزله در غرب کشور است.
ارائه کننده طرح
مبلغ
106%
مبلغ طرح: 50,000,000 ریال
مبلغ همیاری: 53,360,000 ریال
فاندینویی شد
موفق نشد
یاران و زمان طرح
-795 روز تا اتمام همیاری
110 همیار
سایر اطلاعات
استان: تهران - شهر: تهران
کمک رسانی به زلزله زدگان
گزارش 1 : اقدامات مالی برای انتقال وجه جمع آوری شده
درود بر همت و یاری همیشگیان که یار بودید و یار ماندید.
با توجه به تکمیل مبلغ طرح یاری رسانی به آسیب دیدگان زلزله کرمانشاه حتی بیشتر از مبلغ پیش بینی شده می توانیم کنار شما یاران فاندینویی سهم کوچکی از دریای محبت هموطنانمان را تقدیم عزیزانی کنیم که این روزها با این که خاکش بارها و بارها لرزیده  اما دلشان به محبت چون شمایی نلرزد و استوار بسازد خانه اش را برای زندگی.
امروز به تاریخ 96/08/29  در حال انجام مراحل مالی و انتقال وجه جمع آوری شده شما بزرگواران  به حساب موسسه طلوع بی نشان ها هستیم.
با ما باشید...
گزارش 2: اقلام
سپاس از همدردی و کمک و امداد شما مهربانان " مهرتان پایدار "
از طرف مردم سر پل ذهاب
 
این گزارش حاوی اقلام تهیه شده توسط موسسه جمعیت طلوع بی نشان ها می باشد که بخشی از آن مبلغ توسط سامانه جمع سپاری مالی "فاندینو" جمع آوری شده است :
 
لیست اقلام ارسالی جمعیت طلوع بی نشانها به مناطق آسیب دیده از زلزله غرب ایران تا تاریخ 96/09/05
 

حامی 2 طرح
مریم جعفری
حمایت: 1,000,000 ریال
حامی 1 طرح
سپیده غفاری
حمایت: 20,000 ریال
حامی 7 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
حجت مشهدی علی پوری
حمایت: 20,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 1,000,000 ریال
حامی 3 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 6 طرح
مهدی اصفهانی
حمایت: 520,000 ریال
حامی 2 طرح
مهرداد نورمحمدی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
عطیه موسویان
حمایت: 140,000 ریال
حامی 3 طرح
هانیه عبادی پور
حمایت: 20,000 ریال
حامی 3 طرح
بهزاد وظیفه شناس
حمایت: 40,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 10,000,000 ریال
حامی 1 طرح
سیده مونا حسینی مقدم
حمایت: 1,000,000 ریال
حامی 1 طرح
محمدصادق آب خضر
حمایت: 20,000 ریال
حامی 2 طرح
علی اسلامبولچی مقدم
حمایت: 500,000 ریال
حامی 3 طرح
خصوصی
حمایت: 20,000 ریال
حامی 14 طرح
مرتضی علیا
حمایت: 280,000 ریال
حامی 3 طرح
نیلوفر پاسدار
حمایت: خصوصی
حامی 10 طرح
هادی سپانلو
حمایت: 1,000,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 500,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 30 طرح
احسان توکلی
حمایت: 3,500,000 ریال
حامی 1 طرح
زهرا داودی
حمایت: 100,000 ریال
حامی 1 طرح
زهرا قنبری
حمایت: خصوصی
حامی 18 طرح
مینا زارعی
حمایت: 20,000 ریال
حامی 31 طرح
محمد حسن زارعی
حمایت: 120,000 ریال
حامی 1 طرح
سمانه اسفندیاری
حمایت: 300,000 ریال
حامی 6 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 3 طرح
مهدی قاسمی نژاد
حمایت: خصوصی
حامی 2 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
حامد پیکانی
حمایت: 100,000 ریال
حامی 5 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 11 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 6 طرح
امیررضا هادیان
حمایت: خصوصی
حامی 18 طرح
علی اصغر واعظی
حمایت: 120,000 ریال
حامی 6 طرح
شبنم شوق
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
مهدیه علی آبادی
حمایت: 60,000 ریال
حامی 9 طرح
مهدی ملکی
حمایت: 220,000 ریال
حامی 28 طرح
رویا جعفری
حمایت: 1,090,000 ریال
حامی 4 طرح
فرزانه شایانفرید
حمایت: 120,000 ریال
حامی 2 طرح
مجید کامیارنیا
حمایت: 20,000 ریال
حامی 3 طرح
مهدی بیژنی
حمایت: 20,000 ریال
حامی 4 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 1 طرح
شهرام صدوقی
حمایت: 20,000 ریال
حامی 5 طرح
حامد شرفیه
حمایت: 100,000 ریال
حامی 3 طرح
سیده مهرنوش حسینی
حمایت: 20,000 ریال
حامی 6 طرح
میثم محمودی
حمایت: 100,000 ریال
حامی 3 طرح
مینا خسروبیگی
حمایت: 20,000 ریال
حامی 3 طرح
الهه حاجی محمدی
حمایت: خصوصی
حامی 3 طرح
رسول اصلانی
حمایت: 20,000 ریال
حامی 1 طرح
محمود رضا دل آزاد
حمایت: 20,000 ریال
حامی 7 طرح
الهه حاجی زاده
حمایت: خصوصی
حامی 3 طرح
معصومه جوان دیسفانی
حمایت: 20,000 ریال
حامی 1 طرح
حسین عبدالکریمی
حمایت: 20,000 ریال
حامی 3 طرح
محمد حسینی بیگ عراقی
حمایت: 50,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 3 طرح
فریده کریمی ناری
حمایت: 20,000 ریال
حامی 4 طرح
پریسا صفایی
حمایت: خصوصی
حامی 3 طرح
مریم هزارجریبی
حمایت: 20,000 ریال
حامی 4 طرح
الناز رافع
حمایت: 20,000 ریال
حامی 3 طرح
محمد رضا سوری
حمایت: 20,000 ریال
حامی 1 طرح
نوشین زمانی
حمایت: 40,000 ریال
حامی 9 طرح
علیرضا سرطاقی
حمایت: خصوصی
حامی 2 طرح
ناهید غیاثوند
حمایت: 20,000 ریال
حامی 3 طرح
علی کمالی فرد
حمایت: خصوصی
حامی 5 طرح
الناز طهرانی
حمایت: 20,000 ریال
حامی 19 طرح
محمد مزینانی
حمایت: 2,020,000 ریال
حامی 48 طرح
محمد امین نعمت زاده
حمایت: 220,000 ریال
حامی 10 طرح
فاطمه چاوشی
حمایت: خصوصی
حامی 8 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 15 طرح
نگین عزیزیان
حمایت: 5,500,000 ریال
حامی 7 طرح
ناهید قنبرزاده باویل
حمایت: 100,000 ریال
حامی 8 طرح
فروزان اسلامی راد
حمایت: 520,000 ریال
حامی 39 طرح
مهدی جلیلوند
حمایت: 120,000 ریال
حامی 6 طرح
هادی پنبه ییان
حمایت: 20,000 ریال
حامی 5 طرح
مرضیه حاشیه باف
حمایت: 200,000 ریال
حامی 18 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 7 طرح
زهرا تشکری
حمایت: 220,000 ریال
حامی 2 طرح
علیرضا تفرشی
حمایت: 220,000 ریال
حامی 6 طرح
الهه رادآفرین
حمایت: 120,000 ریال
حامی 5 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 5 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 15 طرح
امیر لطفی
حمایت: خصوصی
حامی 2 طرح
علیرضا ناظری
حمایت: خصوصی
حامی 9 طرح
ندا رمضانی
حمایت: 1,020,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 2 طرح
فرخ مداح
حمایت: 1,000,000 ریال
حامی 34 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 6 طرح
نینا پازوکی
حمایت: 1,200,000 ریال
حامی 5 طرح
المیرا سادات موسویان
حمایت: خصوصی
حامی 2 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 9 طرح
علی اژدری
حمایت: 2,000,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: 1,000,000 ریال
حامی 15 طرح
خصوصی
حمایت: 100,000 ریال
حامی 9 طرح
رکسانا مجلل
حمایت: خصوصی
حامی 3 طرح
فاطمه خدائی
حمایت: 3,300,000 ریال
حامی 12 طرح
محسن حیدری
حمایت: 150,000 ریال
حامی 8 طرح
ساناز مروتی
حمایت: 700,000 ریال
حامی 2 طرح
علیرضا بیجار
حمایت: 1,000,000 ریال
حامی 36 طرح
علی گلزاری
حمایت: 1,000,000 ریال
حامی 5 طرح
خصوصی
حمایت: 1,000,000 ریال
حامی 1 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
حامی 4 طرح
فرشته صابری منش
حمایت: 500,000 ریال
حامی 1 طرح
سعید رحیمی
حمایت: خصوصی
حامی 32 طرح
محمد محجوب
حمایت: 200,000 ریال
حامی 16 طرح
خصوصی
حمایت: خصوصی
×
*نام:
*ایمیل:
استان:
select
*کد امنیتی:
×
ورود کاربران
*ایمیل یا موبایل:
*رمز عبور:
*کد امنیتی:

سایت فاندینو fundino | جمع سپاری مالی , خیریه , استارت آپ